Pierwsza rada szczepowych

We wtorek 2 października odbyła się pierwsza w tym roku harcerskim rada szczepowych. W spotkaniu uczestniczyli komendanci szczepów 32 WDHiGZ, 211 WDHiGZ, 295 WDHiGZ, 420 WDHiGZ, instruktorzy 288 WDHiGZ, 296 WWDH, namiestnik drużyn Nieprzetartego Szlaku, zastępczyni komendantki hufca. Całość poprowadziła komendantka hufca.

Instruktorzy rozmawiali o bieżących sprawach hufca. Jako pierwszy pojawił się temat nowej siedziby hufca. Komendantka przedstawiła uczestnikom spotkania stan rozmów z Zarządem Dzielnicy. Obecnie prowadzone są dyskusje o dwóch lokalizacjach. Szczegóły zostaną podane, gdy komenda hufca podpisze umowę z dzielnicą. Uczestnicy spotkania rozmawiali też m.in. o startówce instruktorskiej - impreza została oceniona bardzo pozytywnie; rozpoczętym roku harcerskim, komendantka poprosiła, aby środowiska, które chcą zawrzeć porozumienie ze szkołami, zgłaszały tę chęć elektronicznie do hm. Piotra Piskorskiego. Zastępczyni komendantki hufca hm. Aneta Chabowska-Wachowicz opowiedziała uczestnikom spotkania o zjeździe chorągwi. Następnie zwróciła uwagę na konieczność opłacenia przez drużynowych i instruktorów składek członkowskich. Podczas spotkania podsumowana została akcja letnia. Poruszono także temat przyszłorocznej akcji letniej. Pojawił się wniosek, aby już teraz rozpocząć przygotowania i rozmowy na temat obozów. Przedstawiciel namiestnictwa zuchowego poinformował, że kolonia zuchowa odbędzie się od 3 do 18 sierpnia 2019 r. 

Na koniec przypomniano o zbliżających się imprezach i zbiórkach namiestnictw.

Tagi (kategorie):