Zespół Reprezentacyjny

Skład zespołu

Przewodniczący zespołu 

ćw. Marcin Czajka

Członkini zespołu Klaudia Czerniawska

Członek zespołu

Jakub Kurowski
Członek zespołu Tomasz Godala

Czonek zespołu

Bartłomiej Formański