Szczep 211 WDHiGZ im. kpt. Stanisława Jankowskiego "Agatona"

Szczep 211 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych
im. kpt. Stanisława Jankowskiego "Agatona" zrzesza trzy jednostki:

Gromadę zuchowa 211 WGZ Baśniogród;
Drużynę harcerską 211 WDH Kaskada;
Drużynę starszoharcerską 211 WDSH Potok.

Działa przy Szkole Podstawowej nr 246 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Białowieskiej 22 na Górkach Grochowskich oraz przy parafii pw. Najczystszego Serca Maryi  przy ul. gen. Józefa Chłopickiego 2 na granicy Grochowa Wielkiego i Małego.

Komenda szczepu:

komendant - hm. Stanisław Matysiak (stanislaw.matysiak@pragapoludnie.zhp.pl),

Zastępcy komendanta - pwd. Gabriela Lassota, pwd. Rafał Wolski,

skarbnik - HO Grzegorz Michalak (grzegorz.michalak@pragapoludnie.zhp.pl),

kwatermistrz -  odkr. Stefan Matysiak (stefan.matysiak@pragapoludnie.zhp.pl),

instruktor ds. wizerunku - pwd. Michał Janiec (michal.janiec@pragapoludnie.zhp.pl).