246 WGZ NS

Gromada zuchowa nieprzetartego szlaku działająca w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44 na Ochocie.

Drużynową jest Monika Grochowska