Szczep 32 WDHiGZ "Knieja" im. Stanisława Sieradzkiego "Śwista"

Szczep zrzesza pięć jednostek:logo szczepu

Gromadę zuchową 32 WGZ Villagxo;
Gromadę zuchową 32 WGZ Bajkolandia;
Gromadę zuchową 32 WGZ Zatoka Księżycowa;
Drużynę harcerską 32 WDH Wanta;
Drużynę starszoharcerską 32 WDSH Anomalia;

Działa przy Szkole Podstawowej nr 163 im. Batalionu AK "Zośka" przy ul. Osieckiej 28/32 i Fundamentowej 4. Komendantką szczepu jest hm. Kinga Żelechowska-Matysiak (tel.: 504 171 912, kinga.zelechowska@pragapoludnie.zhp.pl).
Zastępczyniami komendantki są: phm. Agata Plewa (agata.plewa@pragapoludnie.zhp.pl) i phm. Karolina Kubicka (karolina.kubicka@pragapoludnie.zhp.pl), kwatermistrzem - wyw. Adam Skorupski.

Strona internetowa szczepu http://web.32.waw.pl