Instruktorzy w chorągwi i GK ZHP

Instruktorzy naszego hufca w chorągwi i GK ZHP

Wielu instruktorów naszego hufca pełni rozmaite funkcje w zespołach i władzach Chorągwi Stołecznej i Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego

Główna Kwatera ZHP (www.zhp.pl)

hm. Karol GZYL - zastępca naczelnika ZHP, komisarz zagraniczny ZHP, przewodniczący zespołu ds. komunikacji WOSM
hm. Krzysztof RUDZIŃSKI - członek Centralnej Komisji Rewizyjnej, członek Zespołu projektowego ds. reformy instrumentów metodycznych
hm. Adam CZETWERTYŃSKI - szef Zespołu ds. Harcerstwa Polskiego za Granicą, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika "Czuwaj", członek kapituły Krzyża za Zasługi dla ZHP i Odznaki Wdzięczności
hm. Ewa LACHIEWICZ-WALIŃSKA - kierowniczka Wydziału Zagranicznego GK ZHP
pwd. Jan PACELIK - instruktor Wydziału Komunikacji i Promocji GK ZHP
W projekcie Jamboree brali udział: hm. Stanisław MATYSIAK i phm. Tomasz WACHOWICZ

Chorągiew Stołeczna ZHP (www.stoleczna.zhp.pl)

phm. Marcin JÓŹWIAK - członek Rady Chorągwi Stołecznej ZHP
hm. Jacek CZAJKA - członek Sądu Harcerskiego Chorągwi Stołecznej ZHP, członek Chorągwianej Komisji Historycznej
hm. Krzysztof RUDZIŃSKI - wiceprzewodniczący Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich
hm. Barbara PRÓSZYŃSKA - przewodnicząca Chorągwianej Komisji Historycznej
hm. Adam SIKOŃ - szef referatu Nieprzetartego Szlaku
hm. Bartłomiej KUKLIŃSKI - zastępca szefa referatu Nieprzetartego Szlaku
hm. Paweł OGRODOWSKI - członek referatu Nieprzetartego Szlaku
hm. Róża KARWECKA - członkini Chorągwianej Komisji Historycznej
hm. Adam CZETWERTYŃSKI - członek Chorągwianej Komisji Historycznej
hm. Tadeusz TRUCHANOWICZ - członek Chorągwianej Komisji Historycznej, redaktor chorągwianego Biuletynu Historycznego
hm. Leszek ADAMSKI - członek Chorągwianej Komisji Historycznej
hm. Piotr PISKORSKI - instruktor Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej "Iluminacja"
phm. Justyna PIWOWAR - instruktorka Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej "Iluminacja"
Szefem zlotu z okazji 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego była pwd. Dagmara SCHULTA

Delegaci na Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego

phm. Marcin JÓŹWIAK
hm. Kinga ŻELECHOWSKA

Delegaci na Zjazd Chorągwi Stołecznej ZHP

hm. Piotr PISKORSKI
hm. Aneta CHABOWSKA-WACHOWICZ
hm. Kinga ŻELECHOWSKA
hm. Adam CZETWERTYŃSKI
phm. Jan KORKOSZ
phm. Tomasz WACHOWICZ
phm. Marcin JÓŹWIAK