Instruktorzy w chorągwi i GK ZHP

Instruktorzy naszego hufca w chorągwi i GK ZHP

Wielu instruktorów naszego hufca pełni rozmaite funkcje w zespołach i władzach Chorągwi Stołecznej i Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego

Główna Kwatera ZHP (www.zhp.pl)

hm. Karol GZYL - zastępca naczelnika ZHP, komisarz zagraniczny ZHP, przewodniczący zespołu ds. komunikacji WOSM
hm. Krzysztof RUDZIŃSKI - członek Centralnej Komisji Rewizyjnej, członek Zespołu projektowego ds. reformy instrumentów metodycznych
hm. Adam CZETWERTYŃSKI - szef Zespołu ds. Harcerstwa Polskiego za Granicą, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika "Czuwaj", członek kapituły Krzyża za Zasługi dla ZHP i Odznaki Wdzięczności
hm. Ewa LACHIEWICZ-WALIŃSKA - kierowniczka Wydziału Zagranicznego GK ZHP
pwd. Jan PACELIK - instruktor Wydziału Komunikacji i Promocji GK ZHP
W projekcie Jamboree brali udział: hm. Stanisław MATYSIAK i phm. Tomasz WACHOWICZ

Chorągiew Stołeczna ZHP (www.stoleczna.zhp.pl)

phm. Marcin JÓŹWIAK - członek Rady Chorągwi Stołecznej ZHP
hm. Jacek CZAJKA - członek Sądu Harcerskiego Chorągwi Stołecznej ZHP, członek Chorągwianej Komisji Historycznej
hm. Krzysztof RUDZIŃSKI - wiceprzewodniczący Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich
hm. Barbara PRÓSZYŃSKA - przewodnicząca Chorągwianej Komisji Historycznej
hm. Adam SIKOŃ - szef referatu Nieprzetartego Szlaku
hm. Bartłomiej KUKLIŃSKI - zastępca szefa referatu Nieprzetartego Szlaku
hm. Róża KARWECKA - członkini Chorągwianej Komisji Historycznej
hm. Adam CZETWERTYŃSKI - członek Chorągwianej Komisji Historycznej
hm. Tadeusz TRUCHANOWICZ - członek Chorągwianej Komisji Historycznej, redaktor chorągwianego Biuletynu Historycznego
hm. Leszek ADAMSKI - członek Chorągwianej Komisji Historycznej
hm. Piotr PISKORSKI - instruktor Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej "Iluminacja"
phm. Justyna PIWOWAR - instruktorka Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej "Iluminacja"
phm. Tomasz WACHOWICZ - członek Referatu ds. Szczepów

Delegaci na Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego

phm. Marcin JÓŹWIAK
hm. Kinga ŻELECHOWSKA

Delegaci na Zjazd Chorągwi Stołecznej ZHP

hm. Piotr PISKORSKI
hm. Aneta CHABOWSKA-WACHOWICZ
hm. Kinga ŻELECHOWSKA
hm. Adam CZETWERTYŃSKI
phm. Jan KORKOSZ
phm. Tomasz WACHOWICZ
phm. Marcin JÓŹWIAK