In memoriam

Instruktorzy i członkowie Hufca ZHP Praga Południe, którzy odeszli na wieczną wartę: