Hymn Hufca

Słowa i muzyka: hm. Danuta Rosner

 

Wysoko podnieśmy sztandary, idei naszych treść,
Niech złotem i gamą kolorów radosną głoszą wieść,
Że młodzi Kościuszkowcy gotowi zawsze trzymać straż,
By pokój narody jednoczył, a uśmiech zdobił twarz.

 

Więc marsz, więc marsz, więc naprzód hufiec nasz
I nigdy ani kroku w tył,
Wszak myśl i czyn rodzi się w każdym z nas,
By harcerz dla Ojczyzny żył.

 

Niech płoną harcerskie ogniska, wzniecając ciągły żar,
By w sercach na zawsze pozostał przyjaźni naszej czar.
My młodzi Kościuszkowcy żołnierskie imię będziem strzec,
Gotowi do każdej ofiary za Pospolitą Rzecz.

 

Więc marsz, więc marsz, więc naprzód hufiec nasz
I nigdy ani kroku w tył,
Wszak myśl i czyn rodzi się w każdym z nas,
By harcerz dla Ojczyzny żył.