Apel pod pomnikiem bitwy na polach Olszynki Grochowskiej

12 marca w godzinach wieczornych instruktorzy hufca zebrali się pod pomnikiem poległych w bitwie pod Grochowem, aby w czasie apelu uczcić pamięć uczestników wydarzeń mających miejsce 25 lutego 1831 r. W trakcie uroczystości hm. Jacek Czajka odczytał rozkaz Komendanta Hufca, w którym przypomniano historię bitwy na polach Olszynki oraz powstania listopadowego.

Zgodnie z wieloletnią tradycją zostały złożone wieńce pod pomnikiem, który postawiono ku chwale i pamięci poległych w bitwie. Uroczystość była transmitowana w Internecie na stronie 62. Rajdu Olszynka Grochowska. W tegorocznych uroczystościach, zorganizowanych w trudnych warunkach atmosferycznych i epidemiologicznych, wzięła udział komendantka Chorągwi Stołecznej ZHP hm. Paulina Gajownik.

Apel pod pomnikiem bitwy pod Grochowem jest elementem obchodów przez zuchy, harcerzy Pragi-Południe rocznicy największej bitwy powstania listopadowego.

W tym roku 62. ROG odbywa się pod hasłem “Wyjdź poza schematy”, zaś jego uczestnicy ze względu na panującą sytuację epidemiczną muszą się zmierzyć z olszynkową historią przy wykorzystaniu nowych technologii, a więc w zupełnie inny sposób niż dotychczas.