Po harcerskiej debacie

W miniony wtorek odbyła się debata instruktorska “Rozmowy o harcerstwie”. Głównym tematem spotkania były ostatnie decyzje władz naczelnych ZHP. Na początku spotkania phm. Marcin Jóźwiak, będącym delegatem na zjazd ZHP i członkiem Rady Chorągwi, w bardzo przystępnie i przejrzyście zreferował ostatnie decyzje władz oraz wszystkie wydarzenia, które je poprzedzały. W szczególności zwrócił uwagę na sytuację związaną ze Zjazdem ZHP w 2019 r., a także na zasadnicze motywy rozstrzygnięcia ostatniej uchwały CKR o udzieleniu absolutorium członkom Głównej Kwatery ZHP.

Wśród gości, poza naszymi delegatami (drugą delegatką jest hm. Kinga Żelechowska-Matysiak), byli obecni instruktorzy naszego hufca: zastępca naczelniczki ZHP hm. Karol Gzyl oraz członek CKR ZHP hm. Krzysztof Rudziński, którzy przybliżali stanowiska władz, a także odnieśli się do konfliktu pomiędzy Radą Naczelną ZHP i Główną Kwaterą.

Uczestnicy spotkania mieli niepowtarzalną okazję zadać pytania obecnym na spotkaniu przedstawicielom władz ZHP, co rodziło dyskusje i refleksje, dotyczące przyszłego funkcjonowania ZHP. Na uwagę zasługuje również fakt, że poza najbardziej doświadczonymi instruktorami naszego hufca na spotkania byli obecni również przedstawiciele młodego pokolenia, którzy na co dzień prowadzą drużyny i gromady.

Samo spotkanie zostało zaproponowane przez hm. Adama Czetwertyńskiego, członka hufcowego ZKK, zaś nad prawidłowym przebiegiem dyskusji czuwał niezawodny moderator – hm. Stanisław Matysiak.

“Rozmowy o harcerstwie” cieszyły się na tyle dużym zainteresowaniem, że organizatorzy już zapowiedzieli następne odsłony harcerskich debat.