Tytuł Instruktora Roku

Szanowne Druhny i Szanowni Druhowie,

Przypominamy o zgłaszaniu kandydatów, którym chcielibyście przyznać tytuł Instruktora Roku 2020! Jest to najważniejsze wyróżnienie w naszym hufcu, przyznawane w Dniu Myśli Braterskiej, które można otrzymać tylko raz na swojej instruktorskiej drodze. Wnioski prosimy wysyłać do 22 stycznia drogą mailową do hm. Adama Czetwertyńskiego pod adresem: adam.czetwertynski@zhp.net.pl. Zasady przyznawania tytułu oraz wzór wniosku znajdują się w pliku poniżej.

Czuwaj!